new video

Floods and droughts, two problems with one solution.

Odvádzanie vody z lesov

Ako darovať 2% dane

Naše údaje:
IČO: 52395685
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Voda je život
Sídlo (ulica): Južná trieda
Súpisné/orientačné číslo: 1595/74
PSČ: 04001
Obec: Košice – Juh

 

Ak ste zamestnancom

 • požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.02. o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z vašej zaplatenej dane, čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (povinná príloha).

 • Naše údaje (uvedené vyššie) napíšte do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať.
 • Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať (mena a adresy, nie poukázanej sumy).
 • Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do apríla 2022.

 

 Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

 • Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2021 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B

Vypočítajte si:

a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali (povinná príloha).

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie. Upozorňujeme, že pre fyzické osoby – podnikateľov (tlačivo typu B) sa vzťahuje povinnosť podať daňové priznanie len elektronicky.
 • Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať (mena a adresy, nie poukázanej sumy).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

 Ak ste právnická osoba

 • Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj:

a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

b) 2% z Vašej zaplatenej dane, ak Vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. V tom prípade označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

 • Do príslušných kolónok Vášho daňového priznania o venovaní 1%/2% z dane vyplňte naše údaje (uvedené vyššie).
 • Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli poďakovať (mena a adresy, nie poukázanej sumy).
 • Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.03.2022 na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

8798777 1

stefan valo  

Štefan Vaľo author of proposed treatments.

2009

Jun 2009

By the nearly empty river Uh I realised that we shouldn’t blame climate changes for:

 • droughts
 • frequent floodslow
 • water levels in rivers
 • drying of streams
 • lower groundwater levels
 • drying out of nature and forests
 • overheating of drained continents

Instead, the above mentioned problems are caused by:

 • compressed surfaces mainly in the mountains which prevent the soaking of rainwater into the ground;

 • man-made slopes above the compressed areas, in which billions of capillaries (tiny canals) are broken, discharging the water which has soaked into the ground in the areas above the man-made slopes. Thus, the water that could not soak into the ground as well as the water discharged through the capillaries runs off to the lower areas and, along the embanked rivers, to the oceans, surfaces of which are rising every year.

Therefore, on 19 November 2009 I promised myself that I will make this realisation available for the mankind.

 2010   

05.02.2010 konferencia  UA  Ukrajina, CHust: konferencia ministerstva lesného hospodárstva
25.02.2010 seminár  SK  Košice: Ochrana miest a obcí pred povodňami, suchom a klimatickou zmenou
08.04.2010 konferencia  SK Štrbské pleso, Pokus o prezentáciu na 27. stretnutí vlastníkov lesov v Európe, Národné lesmnícke centrum ma nepripustilo k prezentácii.
16.05.2010 monitoring  SK Hnúšťa, začiatok povodní na Slovensku
06/2010 monitoring  UA Ukrajina, Zakarpatska oblasť - monitoring príčin povodní
09/2010 konferencia  SK Trenčín, konferencia AQUA VODA
10/2010 konferencia  SK Patince, konferencia KOMUNAL 2010
10/2010 monitoring  PL Monitoring lesov v Poľsku
11/2010 realizácia opatrení  UA Ukrajina, Zakarpatská oblasť, zrealizované prvé protipovodňové, trvalo-udržatreľné opatrenia na zadržanie vody v krajine

 2011

02/2011 realizácia opatrení  SK Pilotný projekt Ťahanovce, opatrenia na zadržanie vody v Ťahanovskom lese - osvedčilo sa
03.03.2011 ocenenie  SK Zlatý Biatec
11.04.2011 konferencia  UA Ukrajina, Užhorod, konferencia organizovaná ICPDR (medzinárodná komisia na ochranu Dunaja)
06/2011 meranie  SK obec Píla, GPS meranie zhutnenej plochy v lesoch nad obcou Píla, po povodni
08/2011 meranie  SK Merania (SAV) Slovenskej akadémie vied, účinnosti protipovodňových opatrení v Ťahanovskom lese
08.-12.2011 realizácia opatrení  SK Realizačný projekt Repejov
08.-12.2011 realizácia opatrení  SK Realizačný projekt Oľka
11.11.2011 monitoring  CZ Česká Republika, Jizerské hory
22.11.2011 seminár  BE Belgicko, Brusell: Povodne a suchá dva problémy s jedným riešením, seminár EÚ

 2012

02/2012 monitoring  IT Taliansko, Janov: monitoring príčin povodní
12.-17.marec prezentácia skúseností  FR Francúzsko, Marseille: 6. svetové fórum o vode /6-th WWF
17.05.2012 konferencia  IR Írsko, Dublin: konfrencia IWA & WCE Dublin
05/2012 monitoring  IR Írsko, Dublin: monitoring lesov
29.05.2012 konferencia  MK Macedónsko, Ohrid: BALWOIS 2012
05/2012 monitoring  MK Macedónsko: monitoring lesov
06/2012 merania  SK Slovensko: začal som merania vplyvu odvodňovacích kanálov na podzemné vody na Zakarpatskej Ukrajine, obec Dlhé Pole
07/2012 monitoring  AT Rakúsko, Alpy, St. Lorenzen:monitoring lesov, zosuv pôdy
10/2012 ocenenie  SK NESS 2012, Enviro Oskar
  Ekotopfilmtour  SK Premietanie dokumentu Povodne a suchá, 2 problémy 1 riešenie zaradený na Ekotopfilm tour v Bratislave, Košiciach, Žiline
11/2012 monitoring  FR Francúzsko, Pyreneje, Lurdy: monitoring príčiny povodní v Lurdách

 2013

02.-05.2013 merania  SK Slovensko, Urbariát Myslava, Mestské lesy Košice: Uskutočnil som 4 merania výtoku vody cez kapiláry v umelo vytvorených svahoch
02.-05.2013 merania  SK Slovensko, Urbariál Myslava, Mestské lesy Košice: Uskutočnil som 8 meraní vsiakavosti vody do neporušenej pôdy v lesoch
05/2013 konferencia  CH Švajčiarsko, Ženeva: Konferencia OSN, prezentovanie dokumentárneho filmu: Klimatické zmeny, príčiny a opatrenia
06/2013 monitoring  CZ Česká republika: monitoring príčin povodní, povodie Vltavy, Otavy, Berounky
06/2013 monitoring  DE Nemecko: monitoring príčin povodní, povodie Dunaja a rieky In
od 06/2013 meranie  SK Sledovanie, meranie a dokumentovanie poľnohospodárskej pôdy ako príčiny povodní, sucha a klimatických zmien
06.-11.2013 meranie  SK Sledovanie a dokumentovanie umelo vytvorených svahov nad diaľnicami
10/2013 ocenenie  SK Ekotopfilm 2013: Cena Ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

2014

29.-31.01.2014 monitoring  GB Monitoring príčin povodní v Anglicku
03.06.2014 seminár  SK Bratislava, NR SR: Európa a my cez prizmu životného prostredia
27.-29.06.2014 monitoring   Bosna a Hercegovina, Srbsko: Monitoring zosuvov na Balkáne
07/2014 festival  CZ festival RIVER JUMP, workshopy na environmentálne témy
07/2014 monitoring   Bulharsko: monitoring príčin povodní
23.-24.07.2014 monitoring  SK Zosuv vo Vrátnej doline
09-10.08.2014 monitoring  SK Vrátna dolina
       

 

 

FaLang translation system by Faboba